حراج!

پانچ KW-trio

85,500 تومان

پانچ KW-trio 97P0 مشکی
دارای میله تنظیم کننده فاصله سوراخ از کنار کاغذ
پانچ کردن حداکثر 40 کاغذ 80 گرمی
قطر سوراخ 6 میلیمتر
فاصله بین سوراخ ها 8 سانتی متر

توضیحات

پانچ KW-trio 97P0 مشکی
دارای میله تنظیم کننده فاصله سوراخ از کنار کاغذ
پانچ کردن حداکثر ۴۰ کاغذ ۸۰ گرمی
قطر سوراخ ۶ میلیمتر
فاصله بین سوراخ ها ۸ سانتی متر