پانچ KW-trio

85,500 تومان

توضیحات

پانچ KW-trio 97P0 مشکی
دارای میله تنظیم کننده فاصله سوراخ از کنار کاغذ
پانچ کردن حداکثر ۴۰ کاغذ ۸۰ گرمی
قطر سوراخ ۶ میلیمتر
فاصله بین سوراخ ها ۸ سانتی متر